Kalendár akcií "2012"

 

 

dátum akcie  aktivita názov akcie miesto akcie
19-21.7.2012    rescue Letný výcvikový tábor BKZB Malacky (SR)
28.7.2012 agility "Ponad trnavské skočky" MKK Trnava Kopánka (SR)  
4.8.2012 agility "Trnavské skúšky" MKK Trnava Kopánka (SR)  
11.-12.8.2012 herding tréning - pasenie Vsetín (CR)
18.8.2012 show  MVP "DuoDanube" Bratislava (SR)
24-26.8.2012  agility "Noční hrátky" Praha (CR)
8.-9.9. herding tréning - pasenie Vsetín (CR)
15.9.2012 herding skúšky v pasení SVPP Turany (SR)
23.9.2012 show klubová výstava KCHMPP Bartošova Lehôtka (SR)
2.11.2012 šteniatka prebehlo krytie!! CR
25.11.2012 herding tréning - pasenie Vsetín (CR)
27.11.2012 šteniatka brezosť potvrdená!! :)
30.12.12" - 4.1.13" šteniatka narodenie šteniatok!! :)

 


All Rights reserved | © 2013 Dark Side Legion Kennel | www.kelpie.sk