ŠTANDARD PLEMENA

 

Názov: Australian Kelpie

Názov SK: Austrálska Kelpia

Skupina: Salašné a pastierske psy (bez švajčiarskych salašných psov)

Sekcia: Ovčiarske psy

FCI: 293

Pôvod: Austrália

Vznik: 19. storočie

Celkový vzhľad:  suchý, veľmi kvalitný, aktívny pes so silným svalstvom a pružnými končatinami, schopný neúnavne pracovať. Nesmie mať ani náznak slabosti.

Charakteristika: kelpia je mimoriadne pozorný, verný, horlivý a vysoko inteligentný pes, jemný, ľahko ovládateľný, s takmer nevyčerpateľnou energiou. Má prirodzený inštinkt a vlohy na prácu s ovcami v otvorenej krajine i vo dvore. Každá chyba stavby alebo povahy cudzia pracovnému psovi sa musí hodnotiť ako nežiaduca. 

Hlava a lebka: hlava má primerané proporcie k telu, lebka je mierne zaoblená a široká medzi ušami. Čelo prebieha v rovnej línii k vyznačenému stopu. Líca nie sú hrubé a vystupujúce, ale plynule prechádzajú do papule, ktorá je čisto modelovaná a vyznačená. Papuľa má byť o niečo kratšia ako temeno. Pysky sú tenké a dobre priliehajú. Farba ňucháča závisí od farby osrstenia. Celkový tvar a obrysy vytvárajú výraz podobný líške, čo je zmiernené mandľovýmtvarom očí.

Oči: oči sú mandľového tvaru, stredne veľké, jasne definované v kútikoch, majú inteligentný a horlivý výraz. Farba očí má byť hnedá, harmonizujúca s farbou srsti. Modré psy môžu mať svetlejšie oči.

Uši: uši sú stredne veľké, vztýčené a zašpicatené, ušnice sú tenké, ale pevné pri koreni, nasadené ďaleko od seba, špičky smerujú od seba. Vonkajšie okraje sú mierne zaoblené. Vnútrajšok uší je osrstený.

Pysk: zuby majú byť zdravé, silné a rovnomerne umiestnené, spodné rezáky sú tesne za hornými tak, že sa ich dotýkajú, nožnicový zkus.

Krk: je primerane dlhý, silný, mierne klenutý, plynule prechádza do pliec, bez laloku.

Plecia: majú byť pekne tvarované, svalnaté, dobre sa zvažujú k lopatkám, umiestneným blízko pri kohútiku.

Ramená: majú byť v pravom uhle k lopatke.

Lakte: nemajú byť ani vtočené ani vytočené. Predné končatiny sú svalnaté, so silnými, ale nie hrubými kosťami, rovné a paralelné pri pohľade spredu. Pri pohľade zboku majú byť záprstia mierne zošikmené, aby umožňovali pružný pohyb a rýchle otáčanie.

Telo: rebrá sú dobre vyklenuté a hrudník je skôr hlboký než široký, s pevnou, rovnou hornou líniou. Bedrá sú pevné a svalnaté, s hlbokými slabinami. Dĺžka psa od výbežku hrudnej kosti po sedacie hrbolce je väčšia ako výška v kohútiku v pomere 10:9.

Zadné končatiny: široké a silné, krížová kosť je pomerne dlhá a zvažuje sa, kolená sú dobre zauhlené, päty nízko umiestnené. Pri pohľade zozadu sú zadné končatiny od piat k labkám úplne rovné a paralelne postavené. Nesmú byť ani blízko ani príliš ďaleko od seba.

Laby: majú byť okrúhle, silné, s tučnými vankúšikmi, dobre uzavreté, s klenutými prstami a silnými, krátkymi pazúrami.

Chvost: v pokoji má byť spustený vo veľmi miernom oblúku. Pri pohybe alebo vzrušení môže byť zdvihnutý, ale v žiadnom prípade nesmie byť preklopený cez vertikálnu líniu vedúcu cez koreň chvosta. Osrstenie tvorí kefku. Chvost má byť nasadený v pokračovaní krížovej kosti a mal by siahať približne po päty.

Pohyb: aby sa zaručila takmer nevyčerpateľná vitalita, vyžadovaná od pracovného psa na otvorenom priestranstve, musí mať kelpia úplne korektnú stavbu i pohyb. Každá tendencia ku kravskému postoju, pätám v tvare písmena O, strmosti, voľným pleciam alebo strnulému pohybu, ku križovaniu alebo vyhadzovaniu nôh je vážnou chybou. Pohyb má byť voľný a neúnavný a pes musí byť schopný otočiť sa v plnej rýchlosti. V kluse majú končatiny sklon približovať sa labkami k sebe ako pes zrýchľuje, ale keď zastane, vytvára na zemi obdĺžnik.

Osrstenie: skladá sa z krycej srsti a krátkej hustej podsady. Vonkajšia srsť je hustá, rovná, tvrdá a priliehavá, takže neprepúšťa vodu. Na spodnej časti tela a na zadnej časti končatín je srsť dlhšia, na stehnách tvorí nohavice. Na hlave (vrátane vnútornej strany uší), na prednej strane nôh a labiek je srsť krátka. Okolo krku je dlhšia a hustejšia a vytvára hrivu. Chvost by mal mať kefku. Príliš krátka a príliš dlhá srsť je chybou. V priemere má mať srsť na tele od 2 do 3 cm.

Farba: čierna, čierna s pálením, červená, červená s pálením, plavá, čokoládová a dymovomodrá.

Veľkosť: výška v kohútiku: psy 46–51 cm. Suky 43–48 cm.

Chyby: každá odchýlka od uvedených bodov sa má pokladať za chybu, ktorej hodnotenie je v presnom pomere k stupňu odchýlky.

Poznámka: psy musia mať obidva normálne vyvinuté semenníky úplne zostúpené v miešku.

 

 


All Rights reserved | © 2013 Dark Side Legion Kennel | www.kelpie.sk