Odkazy

 

 

DATABÁZA KELPIÍ V SR - prehľad kelpií na Slovensku

 

stránky CHS kelpií:

australian kelpie klub ČR

 

agility:

ASKA - Asociácia Slovenských Klubov Agility

Klub Agility ČR

 

záchranarina:

BKZB - Bratislavská Kynologická Záchranárska Brigáda

 

obedience:

Obedience Slovensko

 

iné stránky: 

SKJ - Slovenská Kynologická Jednota

KCHMPP - Klub chovateľov málopočetných plemien

MERINGA - Australian Kelpie database search

výcvik psov MATIS


All Rights reserved | © 2013 Dark Side Legion Kennel | www.kelpie.sk