Puppies

We have no puppies yet!! /  Momentálne nemáme žiadne šteniatka!!

Dark Side Legion puppies
Dark Side Legion puppies
Dark Side Legion puppies
Dark Side Legion puppies
Hello!

With a heavy heart, we're announcing Leia will not have any puppies. Given her age, this was the last chance for a litter. So, until we own a female that could continue in the pawprints of all incredible Dark Side dogs, our kennel goes for a little break. Thanks everyone for your support. We hope we'll be able to continue our breeding soon.

Dark Side Legion Team 


If you are interested in puppy from our kennel do not hesitate to contact us!!

V prípade záujmu o šteniatko z našej chovateľskej stanice nás neváhajte kontaktovať!!

From our litters we expect high drive puppies with brave character and good motivated. Because of the selection criteria we expect light skelet and athletic figure after parentage. Both parents must be tested and healthy from great sport and working lines. Pups will be suitable for any kind of sport and work and we prefere for them active homes.

...

Z našich spojení očakávame šteniatka s veľkým driveom pri práci, nebojácnej povahy, dobre motivovateľné. Vzhľadom na kritériá výberu rodičov predpokladáme ľahšiu kostru a atletickú postavu. Obaja rodičia musia byť testovaní a zdravotne v poriadku, z výborných športových a pracovných línií. Šteniatka budú vhodné na akýkoľvek šport a prácu, preferujeme pre ne aktívny domov.

Dark Side Legion puppies
Dark Side Legion puppies
Dae Yoda Dark Side Legion
Dae Yoda Dark Side Legion