PUPPIES

 
 
We plan LITTER "C" in autumn / winter 2018
 
PREGNANCY COFIRMED!! / BREZOSŤ POTVRDENÁ!!
 
MATING / KRYTIE 16.08.2018

 

If you are interested in puppy do not hesitate to contact us!! / V prípade záujmu o šteniatko nás neváhajte kontaktovať!!

 

     d: Dark Side Legion Bahiya Leia      
Kip Doakimo Dog x Ebony Blue Asocjacja 

 
s: Boyd's Bullriding Cheeky Cooper
Outback-Workaholick's Armidale Smile Forever x Evallens Black & Tan Abalaze

                                         

HEALTH: 
HD A/A, ED 0/0, spondylosis free, eyes clear,
heart clear, full dental, scissor bite

HEALTH: 
HD A/A, ED 0/0, eyes clear,
heart clear, full dental, scissor bite

SHOWS
VP1, BIS BABY, CAC, CACIB, BOB
 
SHOWS
Junior Champion DE
 
EXAMS
SOP, LA1, LA2
EXAMS
BH, LA1, LA2

 

 

From our litters we expect high drive puppies with brave character and good motivated. Because of the selection criteria we expect light skelet and athletic figure after parentage. Both parents must be tested and healthy. Pups will be suitable for any kind of sport and work and we prefere for them active homes.

...

Z naších spojení očakávame šteniatka s veľkým driveom pri práci, nebojácnej povahy, dobre motivovateľné. Vzhľadom na kritériá výberu predpokladáme ľahšiu kostru a atletickú postavu po rodičoch. Obaja rodičia musia byť testovaní a zdravotne v poriadku. Šteniatka budú vhodné na akýkoľvek šport a prácu, preferujeme pre ne aktívny domov.

 

 


All Rights reserved | © 2013 Dark Side Legion Kennel | www.kelpie.sk